Omgaan met agressie op straat

Inleiding

Agressie op straat komt steeds vaker voor. Handhavers moeten optreden bij (verbaal) agressieve en gewelddadige situaties. Op welke manier kunnen zij interveniëren in het gedrag van de burger op straat? Een juiste aanpak en communicatie (verbaal en non verbaal) met burgers en overtreders zorgen ervoor dat de verhouding tussen handhaver en overtreder niet of nauwelijks wordt geschaad en het imago van de gemeentelijke organisatie niet negatief wordt aangetast.

Communicatie en voorlichting

Intimidatie of agressie komt vaak voort uit onwetendheid over werkwijzen,ondoorzichtigheid of onmacht over procedures die de gemeente hanteert. Het is dus van belang de burgers en de bedrijfsvertegenwoordigers te voorzien van juiste informatie over de procedures waar zij mee te maken hebben. Voorlichting kan gegeven worden in algemene zin, per onderwerp of incidenteel.

 

Het imago van de gemeentelijke organisatie en dat van diensten met publiekscontacten in het bijzonder, is van invloed op de relatie tussen medewerkers en burger. Een negatief imago vergroot de kans op escalatie, en vice versa. Een goed communicatiebeleid helpt de medewerkers het beleid aan de burger te ‘verkopen’, en vermindert zo het risico op agressie en geweld.

 

Let op de volgende aandachtspunten:

 

  •  Zorg voor een positief beeld van de gemeente in de media. Neem daartoe zelf initiatieven. Voorkom dat de afdelingen uitsluitend in het nieuws komen naar aanleiding van incidenten.

 

  • Zorg in de media voor een positief beeld van handhavers. Geef aan wat de positieve effecten zijn van de inzet van toezichthouders en handhavers op de leefbaarheid van de gemeente. Versterk zo het imago van de dienst en zijn medewerkers.

 

  • Geef aan wat de positieve effecten van het gemeentelijk beleid zijn. Versterk zo het imago van de gemeente en haar medewerkers. Laat waarderende uitspraken van burgers zien.

 

  • Creëer bekendheid bij burgers over de onderwerpen waar strak op wordt gehandhaafd en leg uit waarom dit zo is.

 

  • Houd er rekening mee dat niet iedereen internet kan gebruiken. Communiceer dus via verschillende media.

 

  • Laat de afdeling Communicatie een strategisch plan maken voor communicatie met de burger. Betrek hier de andere afdelingen en diensten bij. Denk aan gebiedsgerichte communicatie.

 

  • Zorg voor eenduidige informatieverstrekking via informatienummers en website. Burgers kunnen ook afkomstig zijn uit andere culturen dan de Nederlandse. Kennis en inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen en binnen culturen kan helpen de communicatie te verbeteren en/of burgers beter te begrijpen.

Omgaan met agressie op straat

Gratis whitepaper van VIND Handhaving

 Whitepaper is gepubliceerd i.s.m. opleidingsinstituut Nivoo
Lees hier tips om agressie op straat goed aan te pakken

Wilt u alle tips lezen? Download dan het hele whitepaper!

Whitepaper downloaden

Wilt u alle tips lezen? Download dan het hele whitepaper!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt de link naar het complete whitepaper direct in uw inbox

 Auteur is expert op het gebied van Handhaving