Omgaan met agressie op straat

Inleiding

In de dagelijkse opsporingspraktijk komt agressie met regelmaat voor. Agressie kan zowel een verbale- als fysieke uitingsvorm hebben.

Op welke manier kan een opsporingsambtenaar voorkomen dat een gespannen en geagiteerde situatie ontstaat? En als er dan een gespannen situatie is ontstaan, hoe zorg je ervoor dat zaken niet uit de hand lopen?
Altijd geldt: het gebruik van fysiek geweld kent alleen maar verliezers.

Dit betekent dat een juiste aanpak en goede communicatie met burgers en overtreders belangrijk is. Het zorgt ervoor dat de onderlinge verstandhouding in een normale sfeer kan verlopen. Dat hangt wel van meerdere partijen af, je hebt het niet altijd zelf in de hand.

Bedenk dat dit slechts tips zijn. Voor meer kennis en inzicht is eigenlijk een cursus vereist.
Het op de juiste wijze omgaan met agressieve situaties is een van de moeilijkste aspecten van het boa vak.

Communicatie en voorlichting

In de werksfeer van de gemeentelijke boa komt agressie in het werk vaak voort uit onwetendheid over het optreden, uit onmacht en frustratie. Het is dan ook van belang dat de gemeente communiceert met haar inwoners waarom op een bepaalde manier wordt gehandhaafd. Deze voorlichting kan de gemeente geven in algemene zin, per onderwerp of incidenteel. Elke gemeente heeft of een afdeling communicatie of iemand die zich daarmee bezighoudt. Vraag deze afdeling om een communicatieplan te maken, al dan niet in samenwerking met de politie.

 

Aandachtspunten:

 

  • Vraag de afdeling Communicatie om bepaalde punten van het beleid duidelijk te maken;
  • Maak duidelijk wat de afdeling Handhaving in dit verband betekent;
  • Maak duidelijk wat de positieve effecten van uw werk zijn;
  • Bezoek eens een avond van een buurtvereniging e.d. en geef voorlichting;
  • Werk samen met de politie en treedt waar mogelijk gezamenlijk op.

Omgaan met agressie op straat

Gratis whitepaper van VIND Handhaving

 Whitepaper is gepubliceerd i.s.m. opleidingsinstituut Nivoo
Lees hier tips om agressie op straat goed aan te pakken

Wilt u alle tips lezen? Download dan het hele whitepaper!

Whitepaper downloaden

Wilt u alle tips lezen? Download dan het hele whitepaper!

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt de link naar het complete whitepaper direct in uw inbox

 Auteur is expert op het gebied van Handhaving