Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle regels voor ruimtelijke projecten. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. De Omgevingswet heeft betrekking op de gehele fysieke omgeving en...