Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van VIND Handhaving

Whitepaper; het op de juiste wijze afdoen van afval

Het komt nogal eens voor dat de verkeerde feitcode voor het bijplaatsen van afval wordt gebruikt. Er wordt dan gebruik gemaakt van feitcode H 025 op grond van de Wet milieubeheer. Ook blijkt dat het aan de bewijsvoering nogal eens schort. Dat betekent dat iemand voor het bijplaatsen zomaar een strafbeschikking van € 380,- kan ontvangen. In de whitepaper van VIND Handhaving leest y waarom dit niet kan, en wat dan wel de juiste wijze van afdoen is.

Benieuwd hoe het zit? Lees het in dit whitepaper

Kennisdocument voorbeeld proces-verbaal belediging ambtenaar

Op VIND Handhaving vindt u verschillende voorbeelden van ingevulde processen-verbaal met een casus en toelichting erbij. Er zijn voorbeelden gemaakt bij overtredingen van feitcodes, feiten milieu, het beschermingspakket voor de boa, de Wabo en zelfs een aantal waarbij sprake is van sfeerovergang (van toezicht naar opsporing). Uit de processen-verbaal bij het beschermingspakket voor de boa hebben we een voorbeeld gekozen. In dit document vindt u voor de overtreding ‘belediging ambtenaar in functie’ een casus, een daarbij behorend ingevuld proces-verbaal en toelichting van de auteur.

Privacy in praktijk. Welke privacyregels gelden voor de BOA?

Sinds mei 2018 zijn er nieuwe Europese privacyregels in werking getreden en verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Iedereen is daar wel van op de hoogte, maar de toepassing van deze nieuwe regels laat soms nog te wensen over. Nu de Wet politiegegevens is aangepast, is het als BOA belangrijk om te weten welke privacyregels nu precies wanneer gelden. Er is namelijk een verschil in de toepassing van de privacyregels over het verwerken van persoonsgegevens bij enerzijds toezicht en anderzijds opsporing.

 

Benieuwd hoe het zit in de praktijk? Lees het in dit whitepaper

Hoe maak je de afweging tussen sanctioneren of waarschuwen?

Niemand vindt het leuk om een bekeuring te krijgen, al helemaal niet als het om een relatief klein vergrijp gaat. Maar ook het uitdelen van een bekeuring is niet altijd even prettig, of gemakkelijk. Soms speelt de administratieve rompslomp voor de opsporingsambtenaar mee om de burger niet ‘lastig te vallen’ met een bekeuring voor een kleine overtreding. Natuurlijk regels, moeten gehandhaafd worden. Maar een opsporingsambtenaar ziet feiten soms ook door de vingers.

 

Dus dan ontstaat de vraag; Hoe voorkom je ogenschijnlijke willekeur bij sanctioneren voor lichte overtredingen? Welke speelruimte heeft een handhaver?

U leest het in deze whitepaper

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!