Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van VIND Handhaving

Toelichting op het Besluit beperking rechtsbijstand bij overtredingen

Op 29 september 2017 werd het Besluit beperking rechtsbijstand bij overtredingen (Brbo) gepubliceerd. Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), wat betekent dat het gaat om een uitvoeringsbesluit, die hoort bij een wet. In dit geval is het besluit gebaseerd op het artikel 28ab Wetboek van Strafvordering (WvSv).

De huidige dreiging van terrorisme

Het belangrijkste bij de huidige dreiging van terrorisme is, logischerwijs, het voorkomen van een terroristisch misdrijf. In dit whitepaper wordt kort ingegaan over het radicaliseringsproces onder met name jongeren. Op lokaal niveau zijn veranderingen bij, bijvoorbeeld, jongeren namelijk goed zichtbaar. Gemeenten zijn daarom steeds meer betrokken geraakt bij het signaleren van radicalisering. Het is, volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) , aan de gemeenten de taak om radicaliseringsprocessen bij personen of groepen op tijd waar te nemen. De juiste interventie moet tot gevolg hebben dat personen niet verder radicaliseren en in het uiterste geval voorkomen dat personen of groepen een terroristisch misdrijf plegen.

Algemeen voorbeeld proces-verbaal

Op grond van uitspraken van de Europese rechter en voortschrijdend inzicht, krijgt de verdachte meer rechten. Onder andere rechten aangaande zijn verhoor. Het niet of foutief toepassen van de geldende regels kan grote consequenties hebben voor het bewijs dat uit zo’n verhoor naar voren komt.
Deze nieuwe regels brengen ook veranderingen voor het proces-verbaal met zich mee.

Wet op de kansspelen

De wetgeving rondom kansspelen is volop in beweging. De politiek zal een besluit moeten nemen over het openstellen van de markt voor kansspelen via het internet. De KSA verleent vergunningen om kansspelen te mogen aanbieden en houdt toezicht op de naleving van de regels. Met deze nieuwe wetgeving krijgt de KSA ook de mogelijkheid vergunningen te verlenen en toezicht te houden op de online kansspelen.

Samenwerking-Xpert-Handhaving

10 tips voor gemeentelijke samenwerking bij toezicht en handhaving

Gemeenten krijgen steeds meer taken en bevoegdheden. Efficiency is te halen uit samenwerking tussen gemeenten, ook op het werkterrein toezicht en handhaving. Aan de samenwerking kleven zowel voor- als nadelen, die eerst in beeld gebracht moeten worden. Een zorgvuldige voorbereiding voorkomt latere tegenvallers en daarmee gepaard gaande (imago)schade. In dit whitepaper signaleren we aandachtspunten en valkuilen.

Voorbeeld proces-verbaal Baldadigheid

Handig voorbeeld pv voor boa’s die wel eens te maken hebben met baldadigheid (feitcode D 505). Update versie van 27 juli.

Gebroken-glas

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!