Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van VIND Handhaving

Algemeen voorbeeld proces-verbaal

Op grond van uitspraken van de Europese rechter en voortschrijdend inzicht, krijgt de verdachte meer rechten. Onder andere rechten aangaande zijn verhoor. Het niet of foutief toepassen van de geldende regels kan grote consequenties hebben voor het bewijs dat uit zo’n verhoor naar voren komt.
Deze nieuwe regels brengen ook veranderingen voor het proces-verbaal met zich mee.

Wet op de kansspelen

De wetgeving rondom kansspelen is volop in beweging. De politiek zal een besluit moeten nemen over het openstellen van de markt voor kansspelen via het internet. De KSA verleent vergunningen om kansspelen te mogen aanbieden en houdt toezicht op de naleving van de regels. Met deze nieuwe wetgeving krijgt de KSA ook de mogelijkheid vergunningen te verlenen en toezicht te houden op de online kansspelen.

Samenwerking-Xpert-Handhaving

10 tips voor gemeentelijke samenwerking bij toezicht en handhaving

Gemeenten krijgen steeds meer taken en bevoegdheden. Efficiency is te halen uit samenwerking tussen gemeenten, ook op het werkterrein toezicht en handhaving. Aan de samenwerking kleven zowel voor- als nadelen, die eerst in beeld gebracht moeten worden. Een zorgvuldige voorbereiding voorkomt latere tegenvallers en daarmee gepaard gaande (imago)schade. In dit whitepaper signaleren we aandachtspunten en valkuilen.

Voorbeeld proces-verbaal Baldadigheid

Handig voorbeeld pv voor boa’s die wel eens te maken hebben met baldadigheid (feitcode D 505). Update versie van 27 juli.

Gebroken-glas
Tips-omgaan-met-agressie

Omgaan met agressie op straat

Agressie op straat komt steeds vaker voor. Op welke manier kunnen handhavers interveniëren in het gedrag van de burger? Een juiste aanpak en communicatie met burgers en overtreder zorgen ervoor dat de verhouding tussen handhaver en overtreder niet op nauwelijks wordt geschaad. Lees meer in dit whitepaper!

10 aandachtspunten bij de toepassing van opsporingsbevoegdheden

Opsporingsbevoegdheden worden gebruikt bij een redelijk vermoeden van schuld. In dit whitepaper leest u meer over opsporingsbevoegdheden, een staandehouding, de procedure bij een aanhouding en de regels bij een inbeslagneming. Verder lees u meer over het ter inzage vorderen van een ID-bewijs, de werkwijze van een verhoor en de procedure bij een identificatiefouillering.

Identiteitsbewijs-nederland

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!