De belangrijke samenhang tussen risicoanalyse en preventie

Hoe maakt u de juiste keuzes?

Zomaar gaan handhaven is niet altijd handig. Zeker bij complexe of hardnekkige problemen en bij een projectmatige aanpak verdient het aanbeveling eerst en waar mogelijk met de partners, na te denken over het probleem, de mogelijke oplossingen en ieders bijdragen.

 

Goede onderlinge afstemming
Dienstverlening, toezicht, communicatie en handhaving (repressie) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er een goede onderlinge afstemming is bereikt gaat daar een de sterkst mogelijke preventieve en ook probleemoplossende werking (beste naleefgedrag) vanuit. Toch zullen er risico’s bestaan als regels niet goed worden nageleefd en dat gebeurt want 100% naleefgedrag is een utopie.

Risicomatrix
De instrumenten uit het programmatisch handhaven kunnen handvatten geven waarmee risico’s inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dat kan met behulp van een omgevingsanalyse, waar een doelgroep analyse deel vanuit kan maken. Wanneer alle risico’s geïdentificeerd zijn, is het zaak dat ze
geprioriteerd worden. Dit kan met behulp van een risicomatrix. Als blijkt dat het risico actie behoeft kunnen er maatregelen genomen worden. Welke maatregel het beste past bij de specifieke dreiging blijkt uit analyses die uitgevoerd worden naar het mogelijke effect van de dreiging en de
waarschijnlijkheid dat de dreiging werkelijkheid wordt. Door het monitoren van maatregelen en risico’s wordt er informatie gewonnen die gebruikt kan worden in toekomstige besluiten. Deze informatie kan waardevoller worden als data vanuit verschillende systemen aan elkaar gekoppeld, verrijkt en goed geanalyseerd worden. Volg tenslotte de veranderingen door interventies door goed te monitoren en gebruik die informatie om te rapporteren, evalueren en waar nodig de aanpak of beleid bij te stellen.

De meest geschikte aanpak bij handhaving

Gratis whitepaper van VIND Handhaving

 Whitepaper is gepubliceerd i.s.m. partner Nivoo
Auteur: W. Dijsselhof

Meer weten over risicoanalyse en preventie? Download dan het hele whitepaper!

Whitepaper downloaden

Wilt u alle wijzigingen lezen? Download dan het hele whitepaper!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt de link naar het complete whitepaper direct in uw inbox

 Auteur is expert op het gebied van Handhaving