Bijplaatsingen, zwerfafval, storten, dumpen of aanbieden?

Inleiding

Het komt nogal eens voor dat de verkeerde feitcode voor het bijplaatsen van afval wordt gebruikt. Er wordt dan gebruik gemaakt van feitcode H 025 op grond van de Wet milieubeheer. Ook blijkt dat het aan de bewijsvoering nogal eens schort. Dat betekent dat iemand voor het bijplaatsen zomaar een strafbeschikking van € 380,- kan ontvangen. Hieronder leest u waarom dit niet kan, en wat dan wel de juiste wijze van afdoen is.

De juiste feitcode voor het bijplaatsen van afval

Gratis whitepaper van VIND Handhaving

De whitepaper helpt u bij het bepalen van de juiste feitcode

Whitepaper geschreven door Willem Dijsselhof

Het op de juiste wijze afdoen van afval? Lees het in deze whitepaper!