Algemeen voorbeeld proces-verbaal

Inleiding

Op 1 maart 2017 is een aantal regels in het Wetboek van Strafvordering gewijzigd en zijn enkele nieuwe regels toegevoegd. Dit is het gevolg van uitspraken van de Europese rechter en voortschrijdend inzicht over de rechten van een verdachte. Onder andere rechten aangaande zijn verhoor. Deze nieuwe en gewijzigde regels zijn van grote invloed op het werk van de opsporingsambtenaar. Zo worden er sinds 1 maart 2017 meer eisen aan het proces-verbaal gesteld, wat blijkt uit artikel 29a Wetboek van Strafvordering. Het is belangrijk dat u als opsporingsambtenaar deze regels goed toepast, een foutje kan grote consequenties hebben voor het bewijs dat uit zo’n proces-verbaal en verhoor naar voren komt. Daarom hebben wij die nieuwe eisen aan het proces-verbaal op een duidelijke manier verwerkt in dit algemeen voorbeeld proces-verbaal.

Enkele passages uit het proces-verbaal:

(……)
Ik, verbalisant De Klein, heb de verdachte meegedeeld voor welk feit hij als verdachte was aangemerkt en dat hij een bekeuring zou krijgen. Ik deelde hem namelijk mee dat hij verdachte was voor het drinken van alcohol op een plaats waar dat verboden was.
Ik deelde hem vervolgens mee dat hij recht had op rechtsbijstand van een raadsman, zijnde een advocaat. Wij, verbalisanten, hoorden dat de verdachte daarop verklaarde dat hij deze bijstand niet wilde.
Vervolgens hield ik hem als verdachte staande. Ik stelde zijn identiteit vast door hem naar zijn identificerende persoonsgegevens te vragen.
(……..)
Ik deelde de verdachte mee dat hij niet tot antwoorden was verplicht. Dit verhoor is dezelfde dag aangevangen om 11.22 uur.
Ik, De Klein, verhoorde de verdachte. Voor mijn vragen plaatste ik de letter V. Voor de door verdachte gegeven antwoorden plaatste ik de letter A.

Algemeen voorbeeld proces-verbaal

Gratis whitepaper van VIND Handhaving
Bekijk de veranderingen in het proces-verbaal door de nieuwe eisen

Wilt u het gehele proces-verbaal lezen? Download dan het whitepaper!

Whitepaper downloaden

Wilt u het gehele proces-verbaal lezen? Download dan het whitepaper!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het whitepaper downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt de link naar het complete whitepaper direct in uw inbox

 Auteur is expert op het gebied van Handhaving