Wet op de kansspelen

Inleiding

Om te waarborgen dat consumenten die een gokje willen wagen dat kunnen doen in een veilige omgeving bij betrouwbare aanbieders, stelt de Wet op de kansspelen (Wok) dat er veelal een vergunning noodzakelijk is om kansspelen aan te mogen bieden. De voornaamste doelstellingen van de Wok zijn de bescherming van de burgers tegen gokverslaving en het voorkomen dat de organisatie van kansspelen in de illegaliteit of criminaliteit terecht komt. In de Wok en in een aantal op de Wok gebaseerde besluiten worden nadere regels gesteld over de verschillende soorten vergunningen en de uitvoering van de regels.
De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) is belast met het toezicht op de naleving van de Wok. De KSA heeft drie maatschappelijke doelen:
• consumentenbescherming
• het tegengaan van gokverslaving
• het tegengaan van verboden kansspelen en criminaliteit

 

In het kader van deze taken verleent de KSA vergunningen om kansspelen aan te bieden. Aan deze vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden. De KSA gaat na of de vergunninghouders zich aan die voorschriften houden en bestrijdt het aanbod van kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend. De KSA kan boetes van maximaal € 820.000,00 of, al dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming. De KSA kan ook een bestuurlijke last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Wet op de kansspelen (Wok)

Gratis whitepaper van VIND Handhaving
Bevoegdheden en aanpak KSA
Nieuwe wetgeving

Wilt u meer lezen? Download dan het hele whitepaper!

Whitepaper downloaden

Wilt u alles lezen? Download dan het hele whitepaper!

Indien u uw gegevens achterlaat en het whitepaper downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt de link naar het complete whitepaper direct in uw inbox

 Auteur is expert op het gebied van Handhaving