Zeker van uw zaak

Als handhaver wilt u zekerheid. U wilt weten in welke gevallen er iets te handhaven valt. Met de praktijkgerichte VIND Handhaving heeft u alle informatie bij elkaar.

Alle informatie in één bron

Hier vindt u o.a. alle feitcodes plus omschrijving, praktische tools zoals checklists en voorbeelden proces-verbaal, werkprocessen, en thematische commentaren.

Vertrouw op de experts

De kennisbank is actueel en uitgebreid dankzij de inzet van onze vakkundige redactie. U kunt er dus blindelings op vertrouwen en uw team kan er zelfstandig mee werken.

Wet VTH; Wat is het en hoe staat het met
de uitvoering?

In onze leefomgeving vinden veel verschillende menselijke activiteiten plaats. Soms hebben die activiteiten een negatieve invloed op de kwaliteit van ons leefmilieu. Daarom zijn er wetten en regels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare ruimte, bouwen en slopen. Deze wetten en  regels zijn door de overheid opgesteld om ervoor te zorgen dat we met elkaar in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Mensen die activiteiten uitvoeren zijn hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Mogelijk schade, hinder en overlast moet worden voorkomen of hersteld.

Dit is soms erg complex en daarom is besloten dat de overheid regels stelt, vergunningen (V) afgeeft, toezicht (T) houdt en handhaaft (H) als dat nodig is (VTH-taken). In deze whitepaper kunt u lezen hoe het uitvoeren van deze VTH-taken in Nederland vastgelegd en georganiseerd is. Het onderwerp wordt met name belicht vanuit het perspectief van gemeenten en geeft een doorkijkje naar de toekomst.

Direct zicht op eigen beleid

Met de gratis Eigen Beleid tool heeft u de mogelijkheid om (lokaal) beleid op te nemen en 24/7 te raadplegen binnen VIND Handhaving. Dit scheelt veel zoekwerk. De tool is veilig: de documenten zijn alleen zichtbaar voor u en uw collega’s binnen uw organisatie.

Redactionele nieuwsbrief

Om de week verschijnt de redactionele nieuwsbrief.
Schrijf u snel in!

Compleet zicht op VTH met VIND Handhaving en VIND Omgevingszaken

U leest het ook in onze nieuwsbrief. VIND Handhaving en VIND omgevingszaken slaan voor de VTH-wet de handen ineen.

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) beoogt een betere samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De kennisbanken VIND Omgevingszaken en VIND Handhaving ondersteunen u daarbij! Wanneer u bijvoorbeeld te maken heeft met het thema afval, kunt u snel vakinformatie over vergunningen én handhaving in deze kennisbanken vinden. U navigeert eenvoudigweg door van de ene naar de andere VIND-kennisbank. Zo overziet u direct de gehele VTH-keten. U en uw collega’s besparen hierdoor kosten en tijd.

 

De belangrijkste voordelen op een rij:

  • U wordt als gebruiker nog beter ondersteund in uitvoering van VTH-taken
  • Praktische informatie op het gebied van fysieke leefomgeving
  • Alle informatie over vergunningverlening,  planvorming, handhaven en het houden van toezicht bijdehand

Wilt u zelf het gebruiksgemak ervaren? Vraag dan nu een productdemonstratie aan. Deze gratis demonstratie kan online of (wanneer er meer dan twee mensen deelnemen) bij u op kantoor. Of log als gebruiker direct in.

De belangrijke samenhang tussen risicoanalyse en preventie

Zomaar gaan handhaven is niet altijd handig. Zeker bij complexe of hardnekkige problemen en bij een projectmatige aanpak verdient het aanbeveling eerst en waar mogelijk met de partners, na te denken over het probleem, de mogelijke oplossingen en ieders bijdragen. Maar, hoe doe je dat?

 

In dit whitepaper wordt ingegaan op het stimuleren van gewenst naleefgedrag bij burgers en bedrijven (preventie), het inschatten van de risico’s op niet naleven en hoe toezicht en handhaving daar zo goed mogelijk en efficiënt op af te stemmen. Kortom het gaat om het maken van keuzes. Hoeveel handhaving en middelen zet je waar op in en op welke wijze? Wat is de meest geschikte aanpak om naleefgedrag te bevorderen?

Demo aanvragen

Maak snel een vrijblijvende afspraak!

Vul onderstaand formulier in en wij zullen eenmalig contact met u opnemen

Voordelen demo:

 Alle voordelen van de kennisbank ontdekken

 Voor u alleen of voor uw hele team

 Online of op uw locatie

 

Direct contact?
Wij zijn elke werkdag van 08:30 tot 17:30 te bereiken op: (070) 378 98 80

Onze partners

Gemeente.nu-logo
Logo-BOA
NatuurNetwerk Logo