Voorbeeld proces-verbaal belediging ambtenaar

Inleiding

Op VIND Handhaving vindt u verschillende voorbeelden van ingevulde processen-verbaal met een casus en toelichting erbij. Er zijn voorbeelden gemaakt bij overtredingen van feitcodes, feiten milieu, het beschermingspakket voor de boa, de Wabo en zelfs een aantal waarbij sprake is van sfeerovergang (van toezicht naar opsporing). Uit de processen-verbaal bij het beschermingspakket voor de boa hebben we een voorbeeld gekozen. In dit document vindt u voor de overtreding ‘belediging ambtenaar in functie’ een casus, een daarbij behorend ingevuld proces-verbaal en toelichting van de auteur.

Casus

U loopt samen met een collega in uniform in de Koestraat in Vlissingen, belast met handhaving. Een man laat daar zijn hond loslopen op de rijbaan van die weg. Dit gedrag is strafbaar gesteld in de APV van de
gemeente Vlissingen.

U waarschuwt de man en u zegt dat hij zijn hond dient vast te maken omdat dit gevaarlijk is.

De man komt na de waarschuwing naar u toe. Vervolgens beledigt hij u.

U bent van mening dat deze belediging te ver gaat en u houdt de man staande. U vindt het niet noodzakelijk om de man aan te houden.

Omdat u zelf betrokkene of slachtoffer bent van dit misdrijf, doet u geen onderzoek in de zaak. U houdt de man alleen staande om zijn identiteit vast te stellen. Vervolgens maakt u een proces-verbaal
van bevindingen.

Met dat proces-verbaal in de hand kunt u vervolgens aangifte doen van dit misdrijf.

Enkele passages uit het proces-verbaal:

(……)
Wij, verbalisanten, zagen en hoorden vervolgens dat die man mij, verbalisant Jansen, in onze tegenwoordigheid opzettelijk mondeling in het openbaar beledigde als persoon en/of als ambtenaar
gedurende de rechtmatige uitoefening van mijn bediening met een belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift droeg.
(……..)
Ik, Jansen, voelde mij door de genoemde woorden ernstig beledigd, zowel als persoon als als ambtenaar.

Voorbeeld proces-verbaal

Gratis kennisdocument van VIND Handhaving
Bekijk de veranderingen in het proces-verbaal door de nieuwe eisen

Wilt u het gehele proces-verbaal lezen? Download dan het document!