Sanctioneren of waarschuwen. Hoe maak je de afweging?

Inleiding

Bekeuringen
Niemand vindt het leuk om een bekeuring te krijgen, al helemaal niet als het om een relatief klein vergrijp gaat. Maar ook het uitdelen van een bekeuring is niet altijd even prettig, of gemakkelijk. Soms speelt de rompslomp van de administratieve afhandeling van overtredingen een rol bij de overweging van een opsporingsambtenaar om voor kleine overtredingen de burger maar niet lastig te vallen met een bekeuring. Ook de politiek vindt nogal eens dat een handhaver een bekeuring als uiterst middel moet gebruiken en dat een goed gesprek meestal wel op zijn plaats is. Natuurlijk, regels moeten worden gehandhaafd en daarbij kan een bekeuring als nuttig middel dienen om ongewenst gedrag te corrigeren en gedrag te veranderen. Een opsporingsambtenaar schrijft bij het constateren van een overtreding dus niet altijd een bekeuring uit en kan het feit soms door de vingers zien, al dan niet vergezeld van een waarschuwing.

 

Het draagvlak voor een bekeuring wordt zwakker als sancties ogenschijnlijk willekeurig worden gebruikt. Hoe voorkom je ogenschijnlijke willekeur bij sanctioneren voor lichte overtredingen? Welke speelruimte heeft een handhaver? Wat zijn de belangrijke afwegingen die je moet maken? Hoe ga je om met en wat betekent: “zacht waar het kan, hard waar het moet?”

Draagvlak voor een bekeuring

Gratis whitepaper van VIND Handhaving


Interessant whitepaper voor handhavers

Meer weten? Download dan de hele whitepaper!